Monthly Archives November 2015

Hasil Verifikasi Berkas Calon KPU FMIPA UNY 2015

HIMATIKA
1. M. Ghani Fadhlurrahman
2. M. Nurfauzan
3. M. Nur Fariza

HIMABIO
1. Ahmad Khandani
2. Andi Prasetyo

HIMAFI
1. Azwar Anas
2. Dhani Nur Indah Syamputra
3. Hanif Irham Fathullah
4. Mochar Purwa Nugroho

HIMAKI
1. Very Ega Efrika
2. Yuda Prakasa Mahendra

HIMAIPA
1. Fahmi Nur Hidayat
2. Thifli Habibi Nur Salim Nava
3. Trian Anugrah

Dewan Perwakilan Fakultas (DPF)
1. Mu’alim
2. Dimas Agus Wijanarko

Calon Ketua & Wakil Ketua BEM FMIPA??
1. R. Muchammad Nurrizal Hasbi Ashsidiqie & Irham Ahmad Yusron

Ketentuan Pengajuan Banding
1. melampirkan surat pengajuan banding yang menyertakan dengan jelas nama pengaju banding dan alasan pengajuan banding
2. pengajuan diterima sampai hari minggu, 29 November 2015 pukul 17.30

haska

Himpunan Aktivitas Kajian Agama Jamaah Musholla Al-Furqon
Sie ...

Baca Selengkapnya