Permulaan Turunnya Wahyu

Bismillah…

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. menceritakan tentang permulaan turunnya wahyu, ia berkata:
“Wahyu pertama diterima oleh Rasulullah SAW dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemduian beliau digemarkan (oleh Allah) untuk melakukan khalwah (‘uzlah). Beliau melakukan khalwat di gua Hira’, melakukan ibadah selama beberapa malam, kemudian pulang kepada keluarganya (Khadijah) untuk mengambil bekal. Demikianlah berulang kali hingga suatu sat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam gua Hira’. Pada suatu hari datanglah Malaikat lalu berkata, “Bacalah“. Beliau menjawab, “Aku tidak dapat membaca“. Rasulullah SAW menceritakan lebih lanjut, Malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali, kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, “Bacalah“. Aku menjawab, “Aku tidak dapat membaca“. Ia mendekati aku lagi dan mendekapku, sehingga aku merasa tidak berdaya sama sekali, kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, “Bacalah“. Aku menjawab, “Aku tidak dapat membaca“. Untuk yang ketiga kalinya ia mendekati aku dan memelukku hingga aku merasa lemas, kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata lagi, “Bacalah dengan nama Rabb-mu yang telah menciptakan .. menciptakan manusia dari segumpal darah…“ dan seterusnya.

Rasulullah SAW segera pulang dalam keadaan gemetar sekujur badannya menemui Khadijah lalu berkata, “Selimutilah aku … selimutilah aku ..“ Kemudian beliau diselimuti hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, “Hai Khadijah, tahukah engkau mengapa aku tadi begitu?“ Lalu beliau menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya beliau berkata: “Aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku (dari gangguan makhluk jin)
Khadijah menjawab: “Tidak! Bergembiralah ! Demi Allah sesungguhnya Ia tidak akan membuatmu kecewa. Engkau seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran”.

Beberapa saat kemudian Khadijah mengajak Rasulullah SAW pergi menemui Waraqah bin Naufal, salah seroang anak paman Khadijah. Di masa jahiliyah ia memeluk agama Nasrani. Ia dapat menulis huruf Ibrani, bahkan pernah menulis bagian-bagian dari Injil dalam bahasa Ibrani. Ia seorang yang sudah lanjut usia dan telah kehilangan penglihatannya. Kepadanya Khadijah berkata:
“Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang hendak dikatakan oleh anak-lelaki saudaramu (yakni Muhammad SAW)“. Waraqah bertanya kepada Muhammad SAW, “Hai anak saudaraku, ada apakah gerangan?“ Rasulullah SAW kemudian menceritakan apa yang dilihat dan dialami di dalam gua Hira’. Setelah mendengar keterangan Rasulullah SAW, Waraqah berkata: “Itu adalah Malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa! Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu! Rasulullah SAW bertanya, “Apakah mereka akan mengusir aku?“ Waraqah menjawab, “Ya. Tak seorangpun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, pasti kamu kubantu sekuat tenagaku.“

Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia, dan untuk beberapa waktu lamanya Rasulullah SAW tidak menerima wahyu.Terjadi perselisihan tentang berapa lama wahyu tersebut terhenti. Ada yang mengatakan tiga tahun, dan ada pula yang mengatakan kurang dari itu. Pendapat yang lebih kuat ialah apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa masa terhentinya wahyu tersebut selama enam bulan.

Tentang kedatangan Jibril yang kedua, Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku: “Di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepala kuangkat, ternyata Malaikat yang datang kepadaku di gua Hira’“, kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku dan kukakatan kepadanya, “Selimutilah aku, selimutilah aku ….selimutilah aku ….!” Sehubungan dengan itu Allah kemudian berfirman: “Hai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Agungkanlah Rabb-mu, sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa ….“

Sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinyu.

haska

Himpunan Aktivitas Kajian Agama Jamaah Musholla Al-Furqon Sie Kerohanian Islam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta

More Posts

Follow Me:
Facebook

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

2 + 7 =


15 + = 19